Բոլորը

Սանահինի վանական համալիր

Կայանբերդ ամրոց

Հաղպատի վանական համալիր

Ծովեր լիճ

Սիրուն Խաչ Խաչքար

Արդվիի Սուրբ Հովհաննես վանք

Հնեվանք վանական համալիր

Զարնի-Պարնի քարայր

Դսեղի Ամենափրկիչ խաչքար

Հոռոմայրի վանք

Սանահինի կամուրջ

Քոբայրի վանք

Օձունի եկեղեցի

Քառասնից Մանկանց վանք

Բարձրաքաշ Սուրբ Գրիգորի վանք

Ախթալայի վանք