Ձորագյուղը գտնվում է Փամբակ և Ձորագետ հոսանքների անկյունում և իր 1250 մ ծովի մակարդակից բարձր դիրքից նայում է դեպի կիրճի խորքում գտնվող Ձորագյուղի այգիները։ Գյուղը հիմնադրել են 1804 թվին Արցախից այստեղ տեղափոխված ընտանիքները։

Իր անունը գյուղը ստացել է նախկինում ձորի ներսում տեղակայված լինելու պատճառով, հետագայում միջավայրի անհարմարության պատճառով բնակիչները տեղափոխվել են դեպի վեր՝ հին գոմերը թողնելով ներքևում։ Գյուղի ներսում կան երկու եկեղեցիներ՝ հինը (12-13-րդ դարեր) և նորը (19-րդ դար)։

Ձորի սրտում՝ Ձորագետի հոսանքի երկու կողմերում կարող եք նկատել 10-13-րդ դարերում կառուցված «Քիր ու Ախպեր Ամրոցները»։ Ըստ ավանդազրույցի, ժայռերի գագաթի այս դիտակետերը կառուցել են իշխանական ծագում ունեցող ընտանիքի քույր և եղբայր, և միմյանց հետ մրցել իրենց ռազմական կարողություններով։ Անգամ պարան են տարել մի ծայրից մյուսը, որով իրար գինու թաս են փոխանցել և կենացներ ասել։ Ձորի սրտում է տեղակայված նաև Հնեվանքը (7-13-րդ դարեր), որը վերջերս ամրակայվել է և աչքի է ընկնում իր համալիր լուծումներով։ Ձորագյուղ հասնելու համար պետք է խարխուլ ճանապարհ անցնեք, ապա գիշերեք տեղի մի քանի հյուրատներում։

Ի՞նչ տեսնել մոտակայքում

Հնեվանք (5.6 կմ)
Ցից Քար բնության հուշարձան (6 կմ)
Ծովեր լիճ (15 կմ)
Քիր ու Ախպեր ամրոց (6.5 կմ)
ՔՈԱՖ Այցելուների կենտրոն (4.2 կմ)
ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ Կենտրոն (5.8 կմ)